• 021-1478

والیبال2

به گزارش فاوا نیوز به نقل از سیتنا، مهندس نصر الله جهانگرد در سمینار سیمرغ اول که با هدف ارایه برنامه تغییر و تحول شرکت مخابرات ایران در سالن هتل سیمرغ برگزار شد به تاثیر متقابل ICT و توسعه ملی پرداخت و گفت: در برنامه ریزی توسعه ای و خدمات ارتباطات تحول مهمی در حال رخداد است و منابع درآمدی ثابت نزولی شده است.
وی بازار بکر ارتباطات در ایران را نیازمند یک تحول دوجانبه دانست و افزود: بازار ایران از دو جنبه نیازمند تحول است. یکی تحولی که فناوری بر آن تحمیل می کند و دیگری تغییر تقاضا در بازار است.
مهندس جهانگرد افزود: امروز از تمامی جهات، تحول در حوزه ارتباطات ضروری است. از لحاظ معماری، ساختار، سبد خدمات قابل ارایه به مردم، همه و همه باید سازماندهی و متحول شود.
وی همچنین بر تغییر روش درآمدی مبتنی بر پالس در مخابرات تاکید کرد و افزود: نظام سرویس دهی مخابرات باید تغییر کند و به نظامی مبتنی بر ارایه خدمات تبدیل شود و این مساله مستلزم تحول نظام ساختاری در مجموعه مخابرات ایران است.

شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت:11:54:46

نظرات

شرح کوتاه

والیبال2

پر بازدیدترین ها

Google Analytics Alternative