• 021-1478

شرایط ضمانت:
این ضمانت به رفع ایرادات ناشی از تولید به مدت 24 ماه پس از تاریخ خرید کالا می پردازد و در جایی که مصرف کننده هیچ نقشی در خرابی محصول نداشته باشد به کمک مصرف کننده آمده و مشکل به وجود آمده را رفع می نماید. این گارانتی برای خریداران مقیم در کشور ایران و فقط برای محصول لوازم خانگی مندرج در این برگه با شماره سریال ذکر شده صادر شده است و هیچ برگه ضمانت دیگری جز این نسخه برای دستگاه حاضر موجود نیست. در صورتی که دستگاه یا قطعه ای از آن موجود نباشد و قابل تعمیر نیز نباشد با قطعه دیگر با عملکرد مشابه جایگزین می شود. لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
1- این ضمانت شامل قطعات و اجزا مصرفی نمی شود.
2- این ضمانت شامل شکستگی نمی شود. هم چنین سایش های معمول ناشی از استفاده، ضربه خوردن بدنه، افتادن دستگاه، سوء استفاده و یا استفاده نادرست و استفاده بدون رعایت نکات این دفترچه نیست.
3- این ضمانت تنها برای خریدار اصلی و یا فردی که این محصول را به عنوان هدیه دریافت کرده تعلق می گیرد. بنابراین ارایه فاکتور خرید در هنگام دریافت خدمات الزامی است.
4- چنان چه دستگاه توسط تعمیرکاران غیر مجاز تعمیر شده باشد و یا در اثر مخدوش شدن برچسب هولوگرام دستگاه، ضمانت باطل خواهد شد.
5- این ضمانت برای استفاده در ولتاژها و فرکانس های مغایر با مقادیر مندرج در پلاک مشخصات دستگاه نیست. هم چنین تمامی درخواست های شامل آسیب دیدن فیزیکی مانند برخورد، ضربه و فشار بیش از حد مورد قبول واقع نخواهد شد و در نهایت سقف مسئولیت شرکت حداکثر برابر قیمت دستگاه است.
6- برای دریافت خدمات گارانتی لطفا دستگاه را به فروشگاه برنگردانید.

درخواست خدمات پس از فروش

اطلاعات شخصی

اطلاعات مربوط به سرویس درخواستی

کد امنیتی

Google Analytics Alternative