• 021-1478

فيلتر تهويه هوا کنترل الکترونيکي دما درب لولايي قابل بازگشت 3 قفسه با قابليت تنظيم ارتفاع جايگاه مخصوص سبزيجات.

یخچال تو کار
صفحه نمایشگر
طبقه نگهداری بطری
آب ریز
طبقه مخصوص میوه و سبزیجات
کنترل درجه حرارت
قابلیت بدون برفک
قابلیت چند گانه گردش هوا(Multi air flow)
فیلتر تهویه هوای آنتی باکتری(Air fresh)
سرمای سریع(Super cool)
انجماد سریع(Super freez)
تعداد درب1
تعداد طبقات یخچال3
تعداد کشوهای یخچال1
تعداد طبقات فریزر-
تعداد کشوهای فریزر-
گنجایش یخچال137 لیتر
گنجایش فریزر-
قدرت انجماد-
زمان ذخیره سازی سرما در زمان قطع برق-
Google Analytics Alternative