• 021-1478
  • جنس بدنه: استیل
  • پایه برای گرم کردن نان گرد و کلوچه
  • قابلیت گرمادهی یکنواخت
  • سنسور الکترونیکی ثابت نگه داشتن دما
  • ارتفاع: 12/6 میلی متر
  • عرض: 431 میلی متر
  • عمق: 188 میلی متر
توستر ها
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت قطع خودکار
قابلیت توقف عملیات
قابلیت گرم کردن دوباره
محفظه نگهداری سیم
بدنه سرد
عملکرد حافظه
تنظیم برشته کردن با نشانگر نورانی LED
تعداد درجات برشته کردن2
Google Analytics Alternative