• 021-1478
  • جنس پایه: فلز
  • گیره نگه دارنده لباس
  • جایگاه نگه دارنده اتو
  • قابلیت گرم کردن
  • قابلیت جلوگیری از چروک شدن لباس ها
میز اتو
قابلیت تنظیم ارتفاع
سیم رابط
قابلیت چرخش 360 درجه
مناسب برای لباس هایی که زیاد در کمد مانده
طول سیم2.5 متر
Google Analytics Alternative