• 021-1478
  • پایه 360 درجه ای(کتری در هر وضعیت بر روی پایه قرار می گیرد)
  • المنت حرارتی مخفی
  • قابلیت تنظیم دمای لمسی
  • سیستم المنت هوشمند برای جلوگیری از گرمای بیش از حد
کتری برقی
حفاظت از خشک جوشی
کنترل حرارت
عملکرد گرم نگه داشتن
خاموش شدن دستگاه حین برداشتن کتری
فیلتر جرم گیر
خاموش کننده خودکار
نشانگر میزان آب
جنس دستگیرهپلاستیک
Google Analytics Alternative