• 021-1478
  • پایه 360 درجه ای(کتری در هر وضعیت بر روی پایه قرار می گیرد)
  • المنت حرارتی مخفی
  • فیلتر ضد رسوب قابل تعویض
  • کلید روشن/خاموش دارای چراغ
  • سیستم محافظ در برابر کارکرد بدون آب
  • دکمه باز کننده درپوش
کتری برقی
حفاظت از خشک جوشی
کنترل حرارت
عملکرد گرم نگه داشتن
خاموش شدن دستگاه حین برداشتن کتری
فیلتر جرم گیر
خاموش کننده خودکار
نشانگر میزان آب
جنس دستگیرهپلاستیک
Google Analytics Alternative