• 021-1478
  • پایه 360 درجه ای(کتری در هر وضعیت بر روی پایه قرار می گیرد)
  • قابلیت تنظیم دمای کتری بین 70 تا 100 درجه سانتی گراد
  • المنت حرارتی مخفی
  • دکمه باز کننده درپوش
  • فیلتر جداشدنی
کتری برقی
حفاظت از خشک جوشی
کنترل حرارت
عملکرد گرم نگه داشتن
خاموش شدن دستگاه حین برداشتن کتری
فیلتر جرم گیر
خاموش کننده خودکار
نشانگر میزان آب
جنس دستگیرهپلاستیک
Google Analytics Alternative