• 021-1478
  • تیغه برش ضخیم و نازک
  • رنده درشت و ریز
غذا سازها
تیغه مخصوص برش
تیغه مخصوص رنده
تیغه مخصوص خلال سیب زمینی
تیغه مخصوص برش تکه ای
پره خمیر زن
پایه لاستیکی نگه دارنده
آب مرکبات گیری
آسیاب کن خشکبار
جنس ظرف غذا سازپلاستیک
جنس پارچ غذا سازپلاستیک
جنس تیغهاستیل
Google Analytics Alternative