• 021-1478
  • جنس بدنه: استیل
  • پایه برای گرم کردن نان و کلوچه
  • حسگر الکترونیکی عملکرد بی وقفه تست کردن
  • دکمه نورانی عملکرد
  • عملکرد دستی بالابر نان
  • طراحی ارگونومیک کلید تنظیم میزان برشتگی
توستر ها
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت قطع خودکار
قابلیت توقف عملیات
قابلیت گرم کردن دوباره
محفظه نگهداری سیم
بدنه سرد
عملکرد حافظه
تنظیم برشته کردن با نشانگر نورانی LED
تعداد درجات برشته کردن2
Google Analytics Alternative