• 021-1478
  • تعداد در هر بسته: 4 عدد
  • وزن بسته: 400 گرم
  • مناسب برای جارو برقی های بوش
پاکت جارو برقی
نوع پاکتG
تعداد میکرو فیلتر1
مناسب برای جارو برقیبوش
میکرو فیلتر
Google Analytics Alternative