• 021-1478
  • تعداد در هر بسته: 4 عدد
  • وزن بسته: 500 گرم
  • مناسب برای جارو برقی های بوش و زیمنس
پاکت جارو برقی
نوع پاکتG
تعداد میکرو فیلتر3
مناسب برای جارو برقیبوش و زیمنس
میکرو فیلتر
Google Analytics Alternative