• 021-1478
  • قفل کودک
  • نمایشگر مصرف انرژی جداگانه و قابل تنظیم
  • ارتفاع: 45 میلی متر
  • عمق: 560 میلی متر
  • عرض: 500 میلی متر
  •  
صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پخت4
Google Analytics Alternative