• 021-1478
  • جنس صفحه استیل
  • جنس شبکه چدن
  • سیستم امنیت شعله
صفحه گاز بوش
سر شعله بزرگ
سر شعله استاندارد
سر شعله کوچک
سر شعله پلوپز
منطقه پخت برقی و الکترونیکی
فندک
نوع فندکدستی
جنس شبکه هاچدن
جنس صفحهاستیل
سایر ویژگی هاسیستم ایمنی قطع گاز(ترموکوپل)
Google Analytics Alternative