• 021-1478
  • ارتفاع: 45 میلی متر
  • عمق: 306 میلی متر
  • عرض: 527 میلی متر
صفحه گاز بوش
سر شعله بزرگ
سر شعله استاندارد
سر شعله کوچک
سر شعله پلوپز
منطقه پخت برقی و الکترونیکی
فندک
نوع فندکدستی
جنس شبکه هافولاد
جنس صفحهشیشه
سایر ویژگی ها-
Google Analytics Alternative