• 021-1478
  • امکان تنظیم الکترونیکی گرما
  • صفحات حرارتی با پوشش سرامیک
  • فر کننده مو
  • طراحی صفحات به منظور استفاده در نقاط نزدیک به ریشه مو
  • سیستم چرخان برای آسانی حرکت دادن
  • سیم برق مقاوم در برابر گرمای زیاد
  • دکمه خاموش و روشن با نشانگر نورانی
  • نگه داری آسان با ویژگی قفل شونده
  • محافظت از انگشتان در برابر گرما
اطو مو
تنظیم گرما
قابلیت گرم شدن سریع
خاموش شدن خودکار
حلقه آویز
محافظت از انگشتان در برابر گرما
ویژگی قفل شونده
چراغ نشانگر
قابلیت کاهش الکتریسیته ساکن
کیف نگهدارنده
قابلیت صاف کردن مو از ریشه
قابلیت استفاده برای موهای کوتاه
نمایشگر آماده به کار
حداکثر دما200 درجه سانتی گراد
مدت زمان لازم برای گرم شدن25 ثانیه
Google Analytics Alternative