• 021-1478
 • سیستم بخاردهی پیشرفته
 • انتشار بهینه بخار با طراحی جدید
 • قابلیت خاموش شدن خودکار
 • قابلیت پر کردن مخزن آب حین کار
 • کفه منحصر به فرد ضد برق افتادگی
 • درجه تنظیم بخار
 • سیستم ضد رسوب منحصر به فرد
 • تنظیمات حرارتی یکسان برای الیاف های اتوکشی
 • قابلیت از بین بردن 99/99% باکتری ها در الیاف
 • صرفه جویی 40% در مصرف آب
 • صرفه جویی 30% در مصرف برق
اتو مخزن دار
دکمه مجزا جهت اسپری بخار
دکمه مجزا جهت اسپری آب
خاموش شدن خودکار(Auto off)
قابلیت جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوب گیری و پاکسازی خودکار
قابلیت اتوکشی عمودی
مخزن آب جداشدنی
مدت زمان لازم برای گرم شدن2 دقیقه
جنس کفهسرامیک
Google Analytics Alternative