• 021-1478
  • طراحی ارگونومیک
  • محافظت ویژه از الیاف ظریف
  • تنظیم حرارتی یکسان برای تمامی الیاف
  • صفحه یکپارچه مخصوص سر خوردن روی پارچه
اتو بخار
تنظیم میزان بخار دهی
دکمه مجزا اسپری بخار و آب
خاموش شدن حودکار(Sensor secure)
جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوبگیری خودکار(Self clean)
اتوکشی عمودی(Vertical steam)
قابلیت چرخش 360 درجه
قابلیت ضد برق افتادگی لباس(Anti shine)
قابلیت توزیع بهینه بخار(Advanced steam system)
جنس کفهسرامیک
طول سیم1/2 متر
Google Analytics Alternative