• 021-1478
  • قابلیت رسوب زدایی اتوماتیک
  • طراحی ارگونومیک
  • قابلیت ضد چکه آب
  • سیستم ایمنی قطع اتوماتیک
  • سیستم بخار دهی پیشرفته
  • بخاردهی توسط موتور بخار
  • سیستم Advanced setaming
اتو بخار
تنظیم میزان بخار دهی
دکمه مجزا اسپری بخار و آب
خاموش شدن حودکار(Sensor secure)
جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوبگیری خودکار(Self clean)
اتوکشی عمودی(Vertical steam)
قابلیت چرخش 360 درجه
قابلیت ضد برق افتادگی لباس(Anti shine)
قابلیت توزیع بهینه بخار(Advanced steam system)
جنس کفهسرانویم گلیس
طول سیم2/5 متر
Google Analytics Alternative