• 021-1478

فقط با 12 ليتر مصرف آب
5 برنامه شستشو : شستشوي قويC ° 70 ، خودکار C °65 -45 ، اقتصادي C °50،
شستشوي سريع C °45 و آبکشي اوليه
1 برنامه ويژه : شستشوي سريع (vario speed)
سيستم حسگر تشخيص ميزان کثيفي آب (aqua sensor )
سيستم امنيتي نشت آب و قطع آن (aqua stop )
سيستم active water
تنظيم ميزان مواد شوينده
نشانگر ميزان نمک و مايع جلاء دهنده
4 دماي شستشو

ظرفشویی توکار بوش
شروع با تاخیر
سیستم آب هیدرولیک
تشخیص تعداد ظروف
ضد نشت آب
سنسور تشخیص میزان آب
سیستم محافظت از ظروف شیشه ای
تعداد دماهای شست و شو4 دما
تعداد برنامه های شست و شو6 برنامه
تعداد برنامه های ویژه4 برنامه
سایر ویژگی هادارای قفل کودک - دارای قابلیت تنظیم ارتفاع سبد ها - دارای قابلیت شست و شوی نصف ظرفیت.
Google Analytics Alternative