• 021-1478

صفحه گاز ( 70 cm )
5 شعله
صفحه استيل ضد خش
1 سرشعله بزرگ ، 2 سرشعله استاندارد ، 1 سرشعله کوچک ( اقتصادي ) و
1 سرشعله پلوپز
مجهز به فندک

صفحه گاز بوش
سر شعله بزرگ
سر شعله استاندارد
سر شعله کوچک
سر شعله پلوپز
منطقه پخت برقی و الکترونیکی
فندک
نوع فندکدستی
جنس شبکه هاچدن
جنس صفحهاستیل ضد خش
سایر ویژگی هادارای ترموکوپل
Google Analytics Alternative