• 021-1478

مجهز به 4 منطقه پخت پرسرعت
شيشه سراميکي
کنترل الکترونيکي لمسي
17 تنظيم تمام اتوماتيک براي مناطق پخت

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختیک محدوده حلقه ای و یک محدوده معمولی
Google Analytics Alternative