• 021-1478
 • قدرت 25 وات
 • مخروطي فشاري چندکاره براي آبگيري مرکبات بزرگ و کوچک
 • آبگيري کامل با قابليت چرخش مخروطي به دو طرف چپ و راست
 • داراي صافي قابل تنظيم ميزان پالپ در آب ميوه
 • فيلتر تفاله متحرک
 • مخزن بزرگ جداشدني آبميوه با گنجايش 0/8 ليتر
 • ظرف مدرج براي اندازه گيري مقدار آبميوه
 • عملکرد روشن /خاموش خودکار در هنگام فشار دادان مخروطي
 • داراي محفظه نگهداري سيم
 • درپوش محافظت در برابر گرد و غبار
 • قابليت تميز شدن آسان (قابل شستشو بودن همه اجزا به غير از موتور در ماشين ظرفشويي )
آب پرتقال گیری
درپوش محافظ
قابلیت چرخش محور
قابلیت چرخش محور در دو جهت
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت تنظیم میزان پالپ میوه
پایه نگه دارنده لاستیکی
شروع کار با فشار دست
Google Analytics Alternative