• 021-1478

- مشخصات عمومی:

 • 5 محدوده شعله High speed
 • فر چند کاره گازی
 • سیستم امنیت شعله
 • ساعت الکترونیکی
 • فندک خودکار برای هر نوع انتخاب پخت
 • شبکه اجاق چدنی
 • بدنه داخلی کاتالیزری
 • قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها
 • صفحه نمایشگر
 • سیخ گردان و گریل
 • پخت و گریل با سیستم حرارت مرکزی
 • قابلیت های پخت: جوجه گردان، گریل، حرارت از پایین
اجاق گاز مبله
فندک اتوماتیک
صفحه نمایشگر
بدنه داخلی کاتالیزری
ترموکوپل(سیستم امنیت شعله)
گریل
گرم خانه
ساعت الکترونیکی
گردش رطوبت
کشو نگه دارنده وسایل
شستشوی آسان(Self clean)
پایه قابل تنظیم
جنس درب گازشیشه
جنس درب فرشیشه
جنس شبکه هاچدن
Google Analytics Alternative