• 021-1478

صفحه الکتریکی 60 سانتی متری

سری 4

سرامیک مشکی

4 محدوده پخت پرسرعتHIGH SPEED  یک محدوده قابل گسترش 

صفحه کنترل لمسی

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختیک محدوده دو حلقه ای و یک محدوده بیضی شکل
Google Analytics Alternative