• 021-1478

رنگ: مشکی

تعداد منطقه پخت: ۲

جنس: سرامیکی

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختمعمولی
Google Analytics Alternative