• 021-1478

صفحه الکتریکی 90 سانتی متری

سری 8

سرامیک مشکی

5 محدوده پخت القایی 

سیستم کنترل مجزا برای هر محدوده پخت

برنامه PERFECT FRY PLUS برای سرخ کردن

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختچهار محدوده معمولی و یک محدوده دو حالته
Google Analytics Alternative