• 021-1478

قدرت 575 وات
قابليت افزايش سرعت از حداقل به حداکثر
5 سرعته
پره هاي همزن و خميرزن
کارکرد بدون صدا

هم زن دستی
گوشتکوب برقی
لیوان مدرج
کاسه گردان
پره هم زن و خمیر زن
Google Analytics Alternative