• 021-1478

قدرت 2400 وات
تنظيم بخار"e" صرفه جويي در مصرف انرژي 25%و صرفه جويي در مصرف آب 35%
بخار مداوم 40gr
بخار متمرکز 180gr
سيستم بخار پيشرفته : سيستم بهينه شده توزيع بخار به لطف طراحي پيشرفته جديد کف اتو
بخار متغير قابل تنظيم
تنظيم حرارت متغير
عملکرد ضد چکه
مکانيزم خاموش شدن خودکار
عملکرد رسوب زدايي : مکانيزم تميز کننده با مکانيزم خود شوي و سيستم رسوب زدايي داخلي
کف سراگليس (ضد خش ) با کانالهاي بخار متمرکز در 3 منطقه – توزيع ايده آل بخار و سرخوردن عالي

اتو بخار
تنظیم میزان بخار دهی
دکمه مجزا اسپری بخار و آب
خاموش شدن حودکار(Sensor secure)
جلوگیری از نشت آب(Drip stop)
قابلیت رسوبگیری خودکار(Self clean)
اتوکشی عمودی(Vertical steam)
قابلیت چرخش 360 درجه
قابلیت ضد برق افتادگی لباس(Anti shine)
قابلیت توزیع بهینه بخار(Advanced steam system)
جنس کفهسرامیک
طول سیم2/5 متر
Google Analytics Alternative