• 021-1478
  • نوع آبریز:پدالی
  • ارتفاع: 98/8 سانتی متر
  • عمق: 31 سانتی متر
  • عرض: 34 سانتی متر
آب سرد کن بوش
کاربردآب سرد کن - آب گرم کن
نوعایستاده
نوع آبریزپدالی
دمای آب سرد10 درجه سانتی گراد
دمای آب گرم90 درجه سانتی گراد
یخچال
کابین
تصفیه آب
خروجی آب ولرم
جالیوانی
صفحه نمایشگر
قفل کودک
محافظ شوک الکتریکی
Google Analytics Alternative