• 021-1478

قدرت 2400 وات
بخار مداوم 40gr
بخار متمرکز 125gr
عملکرد ضد چکه
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار

اتو بخار تفال
بخار مداوم40 گرم
بخار متمرکز125 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی ها
Google Analytics Alternative