• 021-1478

قدرت 2600 وات
بخار مداوم 50gr
بخار متمرکز180gr
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
ضد چکه
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
کف پالاديوم گليس جهت اطوکشي راحت از 3 ناحيه – توزيع ايده آل بخار

اتو بخار تفال
بخار مداوم50 گرم
بخار متمرکز180 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی هاکف پالاديوم گليس جهت اطوکشي راحت از 3 ناحيه – توزيع ايده آل بخار
Google Analytics Alternative