• 021-1478
  • امکان برنامه ريزي 24 ساعته (تايمر)
  • حالت کاري Sleep (خواب)
  • سيستم تشخيص عيب و حفاظت خودکار
  • سيستم شروع مجدد (هنگام قطع برق)
  • عملکرد Self-Clean (پاکسازي خودکار يونيت داخلي)
  • فناوري پرتاب باد دو جهته
  • عملکرد توربو در سرمايش
  • پرتاب باد عمودي اتوماتيک
کولر گازی اسپلیت بوش
حالت کاري Sleep (خواب)
عملکرد Follow Me (تعقيب کاربر)
صفحه نمايش LCD بزرگ
سیستم شروع مجدد به هنگام قطع برق
عملکرد توربو سرمایش
سیستم جهت دهی دستی و اتوماتیک
قابلیت یخ زدایی
فیلتر کربن فعال
قابلیت برنامه ریزی 24 ساعته
سیستم حفاظتی 3 دقیقه ای کمپرسور
بالانس دما
Google Analytics Alternative