• 021-1478

قدرت 400 وات
2 سرعته
ظرفيت پارچ 1/5 ليتر
مناسب براي خرد کردن يخ
داراي محفظه نگهداري سيم

مخلوط کن تفال
قابلیت خرد کردن یخ
محفظه نگهداری سیم
ظرفیت پارچ1.5 لیتر
قدرت400 وات
Google Analytics Alternative