• 021-1478

صفحه گاز ( 60 cm )
4 شعله
صفحه استيل ضد خش
1 سرشعله بزرگ ، 2 سرشعله استاندارد ، 1 سرشعله کوچک ( اقتصادي )
مجهز به فندک

صفحه گاز بوش
سر شعله بزرگ
سر شعله استاندارد
سر شعله کوچک
سر شعله پلوپز
منطقه پخت برقی و الکترونیکی
فندک
نوع فندکاتوماتیک
جنس شبکه هاچدن
جنس صفحهاستیل ضد خش
سایر ویژگی هاسر شعله بزرگ : 1 عدد - سر شعله استاندارد : 2 عدد - سر شعله کوچک : 1 عدد.
Google Analytics Alternative