• 021-1478

مجهز به 2 منطقه پخت پرسرعت
صفحه سراميکي
مجهز به تايمر
9 تنظيم تمام اتوماتيک براي مناطق پخت
قابل نصب در کنار صفحه هاي 60 ، 70 ، 80 و 90 سانتي متري

صفحه برقی
تایمر
قفل کودک
نمایشگر
صفحه کنترل لمسی
انواع محدوده پختیک محدوده حلقه ای و یک محدوده معمولی
Google Analytics Alternative