• 021-1478

قدرت 2400 وات
بخار مداوم 40gr
بخار متمرکز 130gr
عملکرد ضد چکه
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار

اتو بخار تفال
بخار مداوم40 گرم
بخار متمرکز130 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی هاسیستم صرفه جویی در مصرف برق - طول سیم : 2 متر
Google Analytics Alternative