• 021-1478

قدرت 2600 وات
بخار مداوم 50gr
بخار متمرکز 180gr
عملکرد ضد چکه
بخار عمودي
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
ظرفيت مخزن آب 350mm
طول سيم 2.5 متر

اتو بخار تفال
بخار مداوم50 گرم
بخار متمرکز180 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی هاظرفيت مخزن آب 350mm - طول سيم 2.5 متر - بخار عمودی - عملکرد ویژه برای اتو کشی پوشاک جین - سیستم ضد رسوب دو گانه - مکانیزم خود تمیز شونده - کف سرامیک کاتالیزوری با قابلیت تمیز شدن خودکار - کف کاتالیزوری با قابلیت تمیز کردن لباس - رسوب گیر فوق پیشرفته
Google Analytics Alternative