• 021-1478

قدرت 2600 وات
بخار مداوم 50gr
بخار متمرکز 200gr
ضد چکه
بخار عمودي
مخزن مخصوص جمع آوري رسوبات
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
کف پالاديوم گليس جهت اطوکشي راحت از 3 ناحيه – توزيع ايده آل بخار

اتو بخار تفال
بخار مداوم50 گرم
بخار متمرکز200 گرم
سیستم عملکرد رسوب زدایی
سیستم تمیز کننده خودکار
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
عملکرد ضد چکه
20% صرفه جويي در مصرف برق( eco energy )
بیسیم
سایر ویژگی هامخزن مخصوص جمع آوري رسوبات - کف پالاديوم گليس جهت اطوکشي راحت از 3 ناحيه – توزيع ايده آل بخار - بخار عمودی - سیستم ضد رسوب دوگانه - عملکرد ویژه برای اتو کشی پوشاک جین - ظرفیت مخزن آب : 350 میلی لیتر
Google Analytics Alternative