• 021-1478

قدرت 2200 وات
فشار بخار 4.5 بار
حداکثر بخار مداوم gr90
بخار متمرکز gr 200
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
کف پالاديوم گليس جهت اطوکشي راحت از 3 ناحيه – توزيع ايده آل بخار
مخزن آب جدا شدني به گنجايش lit 1

اتو مخزن دار
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم هوشمند
قابلیت خاموش کن خودکار
سیم جمع کن
مخزن جدا شونده
قابلیت صرفه جویی برق
قابلیت قفل کردن اتو
قابلیت تشخیص نوع پارچه
توزیع ایده آل بخار
بخار مداوم90 گرم در دقیقه
حداکثر بخار متمرکز200 گرم در دقیقه
جنس کف پالادیوم
Google Analytics Alternative