• 021-1478

قدرت 2000 وات
فشار بخار 5 بار
بخار مداوم 120gr
حداکثر بخار مداوم 240gr
سيستم عملکرد رسوب زدايي و تميز کننده خودکار
20%صرفه جويي در مصرف برق( (eco energy
مکانيزم ايمني خاموش شدن خودکار
مکانيزم بسته شدن و قفل شدن خودکار
مخزن آب جدا شدني به گنجايش lit 1.6
سيم جمع کن اتوماتيک

اتو مخزن دار
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم هوشمند
قابلیت خاموش کن خودکار
سیم جمع کن
مخزن جدا شونده
قابلیت صرفه جویی برق
قابلیت قفل کردن اتو
قابلیت تشخیص نوع پارچه
توزیع ایده آل بخار
بخار مداوم120 گرم در دقیقه
حداکثر بخار متمرکز240 گرم در دقیقه
جنس کف سرامیک کاتالیزور
Google Analytics Alternative