• 021-1478

حداکثر ميزان اندازه گيري 160kg
دقت بالاي اندازه گيري
اندازه صفحه : 30cm*28cm
نمايشگر هوشمند LCD
خاموش شدن خودکار

ترازو شخصی تفال
دقت بالای اندازه گیری
نمایشگر هوشمند LCD
خاموش شدن خودکار
اندازه30cm*28cm
Google Analytics Alternative