• 021-1478

حداکثر ميزان اندازه گيري 160kg
دقت بالاي اندازه گيري
اندازه صفحه : 32cm*30cm*2.2cm
نمايشگر هوشمند LCD
خاموش شدن خودکار

ترازو شخصی تفال
دقت بالای اندازه گیری
نمایشگر هوشمند LCD
خاموش شدن خودکار
اندازه32cm*30cm*2.2cm
Google Analytics Alternative