• 021-1478

قدرت 850 وات
براي 2 برش نان
بدنه سفيد
7 تنظيم برشته کردن با نشانگر نوراني LED و عملکرد حافظه
حسگر الکترونيکي براي عملکرد بي وقفه تست کردن
عملکرد گرم کردن مجدد و يخ زدايي نان
سيستم بالابر نان به محض آماده شدن تست
سيني متحرک جمع آوري خرده نان

توستر
نشنانگر نورانی LED
حسگر الکترونیکی
قابلیت گرم کردن مجدد
قابلیت یخ زدایی
قابلیت بالا بردن نان
سینی متحرک جمع آوری خرده نان
قابلیت لغو عملکرد
صفحه نمایشگر
قابلیت تنظیم حرارت
تعداد درجات تنظیم برشته کردن7
Google Analytics Alternative