• 021-1478

قدرت 1800 وات
داراي 3 محفظه متحرک پخت
قابليت بخارپز کردن همزمان 3 نوع مواد غذايي
داراي تايمر ديجيتالي
حفظ ويتامين مواد غذايي
داراي 4 ليوان شيشه اي جهت حفظ عصاره مواد

بخار پز تفال
محفظه های متحرک
تایمر دیجیتالی
قابلیت حفظ ویتامین مواد غذایی
لیوان های شیشه ای جهت حفظ عصاره مواد
تعداد لیوان های شیشه ای4 عدد
Google Analytics Alternative