• 021-1478

قدرت 1800وات
گريل تماسي براي حرارت دهي بالا و پايين براي کباب کردن و گرم نگه داشتن غذا
دکمه تنظيم حرارت جهت پخت مواد غذايي
راهنماي درجه تنظيم پخت مواد غذايي گريل بر روي بدنه دستگاه
سيني پخت
صفحات پخت جداشدني جهت شستشوي آسان

گریل تفال
حرارت دهی بالا
حرارت دهی پایین
قابلیت کباب کردن
قابلیت گرم نگه داشتن غذا
قابلیت پخت مواد غذایی
دکمه تنظیم حرارت
راهنمای درجه تنظیم پخت
سینی پخت
صفحات پخت جداشدنی
قابلیت شست و شوی آسان
Google Analytics Alternative