• 021-1478

حداکثر ميزان اندازه گيري 5kg
دقت بالاي اندازه گيري
نمايشگر هوشمند LCD
قابليت اندازه گيري وزن خالص
قابليت اندازه گيري وزن مايعات
خاموش شدن خودکار

ترازوی آشپزخانه
دقت بالای اندازه گیری
نمایشگر هوشمند LCD
قابلیت اندازه گیری وزن خالص
قابلیت اندازه گیری وزن مایعات
خاموش شدن خودکار
Google Analytics Alternative