• 021-1478

عملکرد مکش
- بخار به داخل روکش پارچه اي ميز اتو مکيده مي شود.
- بخار به مقدار بسيار زياد پخش مي شود.
- پارچه خشک مي شود
- از تعريق جلوگيري مي شود

عملکرد دميدن :
- سطح ميز متورم مي شود و يک بالشتک بادي براي اتوکشي لباسهاي ظريف و حساس ايجاد مي گردد.
- براي اتوکشي لباسهايي که به مدت طولاني در کمد بوده اند.
پايه ثابت و ضد لغزيدن

میز اتو
قابلیت تنظیم ارتفاع
سیم رابط
قابلیت چرخش 360 درجه
مناسب برای لباس هایی که زیاد در کمد مانده
طول سیم1/7 متر
Google Analytics Alternative