• 021-1478

قدرت 1785-1500 وات (حداکثر)
گنجايش قوري : 0/7 ليتر
گنجايش کتري: 2 ليتر
نشانگر سطح آب در هر دو طرف واقع بر روي بدنه شفاف کتري
پارچ شيشه اي با قابليت باز شدن آسان براي دم کردن چاي
صافي جرم گير تعبيه شده در دهانه خروجي
نشانگر نوراني روشن بودن واقع دردورادور پايه
عملکرد گرم نگهدارنده خودکار بعد از جوش آمدن
پايه استيل ضدزنگ با المنت حرارتي مخفي
پايه 360 درجه اي - کتري در هر وضعيتي به آساني بر روي پايه قرار مي گيرد و توسط افراد راست دست و چپ دست به راحتي استفاده مي شود
تغيير وضعيت از حالت جوش آوردن به گرم نگهدارنده از طريق کليد تنظيم روي دسته
کليد روشن / خاموش
محفظه نگهدارنده سيم

چای ساز
گرم نگه دارنده
نشانگر سطح آب
صافی جرم گیر
پایه 360 درجه
محفظه نگه دارنده سیم
نشانگر نورانی روشن بودن
جنس قوریشیشه ای
جنس کتریپلاستیک
جنس توریاستیل ضد زنگ
جنس پایهاستیل ضد زنگ
Google Analytics Alternative