• 021-1478

قدرت 900 وات
مناسب براي 2 برش نان تست
حسگر الکترونيکي براي عملکرد بي وقفه تست کردن
کليد تنظيم ميزان برشتگي با طراحي ارگونوميک
عملکرد گرم کردن مجدد و يخ زدايي نان
دکمه نوراني لغو عملکرد
پايه متحرک استيل ضد زنگ براي گرم کردن نان گرد کلوچه
عملکرد متناسب با ضخامت نان براي برشته شدن يکنواخت
عملکرد دستي بالابر نان
سيستم خاموش شدن خودکار در صورت چسبيدن نان
سيني متحرک جمع آوري خرده نان المنت گرمايي بزرگ
محفظه نگهداري سيم

توستر ها
کشوی جمع آوری خرده نان
قابلیت یخ زدایی
قابلیت قطع خودکار
قابلیت توقف عملیات
قابلیت گرم کردن دوباره
محفظه نگهداری سیم
بدنه سرد
عملکرد حافظه
تنظیم برشته کردن با نشانگر نورانی LED
تعداد درجات برشته کردن5
Google Analytics Alternative